Úvodní strana > O společnosti

O společnosti

Od začátku podnikání v roce 1993 jsme si dali za cíl být významnou stavební společností, se kterou budete rádi opakovaně spolupracovat pro její odbornost, kvalitní práci, silné kapacitní a technické zázemí, seriózní a flexibilní přístup.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na další zajímavé projekty.

Ing. Zdeněk Kadlec
jednatel a majitel společnosti

Ing. Ladislav Hakala
jednatel a majitel společnosti

Politika společnosti

Naší prioritou je poskytovat profesionální služby zaměřené na vysokou kvalitu s ohledem na bezpečnost práce a šetrný přístup k životnímu prostředí.

3 důvody, proč spolupracovat s námi

Více než 25 let zkušeností v oboru průmyslu a stavebnictví

Vysoká odbornost a silné technické zázemí jsou garancí kvality

Flexibilní přístup a inovace

Certifikované postupy

Certifikace pro nás není formalitou. Důraz na kvalitu práce a dodržování harmonogramů je základním východiskem naší práce.

Máme přesně stanovené pracovní postupy, ve kterých jsou naši zaměstnanci pravidelně školeni a jejichž plnění je průběžně kontrolováno.

Jsme držitelem certifikátů dle norem:

Bezpečnost práce

Vzhledem k našemu zaměření na průmysl a energetiku je bezpečnost práce klíčová.

Používáme nejmodernější technologie, technická zařízení a pracovní pomůcky, které umožňují zvyšovat ochranu životního prostředí a zajišťovat bezpečný výkon práce, předcházení vzniku úrazů a poškození zdraví našich zaměstnanců.

Při provádění stavebních činností postupujeme tak, aby byly minimalizovány dopady na pohodu, zdraví a bezpečnost obyvatel a dalších zainteresovaných osob.

Životní prostřední

Naším hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí. Naše společnost dbá na šetrné a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny a bezpečné prostředí.

životní prostřední
životní prostřední
životní prostřední

Výzkum a spolupráce

Spolupracujeme s vysokými školami, akademickými pracovišti a výrobci materiálů tak, abychom optimalizovali kvalitu našich služeb. Výsledky naší práce prezentujeme na tuzemských i mezinárodních vědeckých konferencích a v odborných časopisech.