Úvodní strana > Služby > Zemní práce

Zemní práce

1993

Provádíme veškeré zemní práce pro pozemní, dopravní, průmyslové a inženýrské stavitelství. Klademe důraz na profesionálně a kvalitně odvedenou práci a na maximální bezpečnost v jejím průběhu.

2023

Mezi naše hlavní služby patří: zemní práce a doprava, doprava pro stavební práce, terénní úpravy, výkopové a odklízecí práce, základy staveb, demolice, nakládka a vykládka paletového zboží, výkopové práce pro inženýrské sítě, přeprava sypkých hmot.

Dodávka stavby na klíč:

Inženýring

Dotační titul Nový panel

Zpracování projektu

Vyřízení stavebního povolení

Zemní práce, zakládání stavby

Realizace stavby

Technologické dodávky (elektro, strojní, vzduchotechnika, …)

Měření a regulace

Stavební dozor

Komplexní regenerace panelových domů

Máme přesně stanovené pracovní postupy, ve kterých jsou naši zaměstnanci pravidelně školeni a jejichž plnění je průběžně kontrolováno.