Úvodní strana > Služby > Stavební údržba

Stavební údržba

1993

Stavební údržba jsou práce, jimiž zabezpečujeme dobrý stavební stav budov, tak aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Prodlužujeme a optimalizujeme využití životnosti budov, zlepšujeme provozní bezpečnost, zvyšujeme připravenost budovy plnit požadovanou funkci, optimalizujeme provozní procesy, snižujeme počet poruch a plánujeme náklady na provoz budovy.

2023

Občanské stavby jsou další činností naší firmy. Mezi naše zákazníky patří města a obce, obchodní, logistická a sportovní centra, sídla firem, apod. Naší výhodou je komplexní zajištění stavby – od zpracování projektu, podpory při zajištění financí, zajištění dotačních titulů, zemní práce, vybudování inženýrských sítí a komunikací, případné technické dodávky po vlastní stavební práce.)

Komplexní správa a údržba budov, komunikací, inženýrských sítí:

Zhodnocení současného stavu

Návrh plánu údržby, prevence poruch a výpadků

Provádění běžné údržby

Nepřetržitá havarijní služba

Provozně - technická správa průmyslových areálů

Poradenství při výstavbě a rekonstrukcích

Organizace / realizace větších investičních akcí

Úspora nákladů, garance rozpočtu

Máme přesně stanovené pracovní postupy, ve kterých jsou naši zaměstnanci pravidelně školeni a jejichž plnění je průběžně kontrolováno.